Вівторок, 20.11.2018, 08:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Голубнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 4
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Конспекти уроків

Головна » Файли » Мої файли

Роль і місце предмета «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» у вирішенні навчально-виховних завдань школи
31.12.2015, 10:09

         Однією з важливих змін у нашій державі на сьогодні  є відновлення призову на військову службу, тому зростає   роль  допризовної підготовки,  військово-патріотичного виховання та фізичної загартованості юнаків в умовах навчального закладу.

Збройні Сили України  потребують  підготовлених  кадрів, і саме  школа може забезпечити виконання цього завдання, адже  на заняттях з предмету «Захист Вітчизни»  допризовна  молодь отримує  початкову військову підготовку, виконує початкову вправу із стрільби з АКМ,  у неї   формується  почуття високої патріотичної свідомості та національної гідності

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

На основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни, відповідно до Нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти у 10-11 класах Голубнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів учнів вивчають навчальний предмет «Захист Вітчизни».

Предмет « Захист Вітчизни» як один з обов’язкових державних предметів у вищих і

загальноосвітніх навчальних закладах організовується і проводиться на основі Закону 

України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» та «Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», схваленої Указом

Президента України від 25 жовтня 2002 р. № 948 /2002 і є складовою частиною загальноосвітнього процесу підготовки юнаків і дівчат до захисту Вітчизни, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, дає необхідні знання з питань військової служби, охорони здоров’я, цивільного захисту

Головна мета навчання предмету розвиток особистості учнів, формування їх готовності до  захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

Завдання курсу предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;   

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі. 

З метою виконання завдань предмета програма передбачає:

- вивчення існуючої системи військової підготовки, організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ;  

- викладення навчального матеріалу предмета у відповідності з положеннями загальновійськових і бойових статутів Збройних Сил України, подання навчального матеріалу з урахуванням переходу національних Збройних Сил на професійну основу і наближення їх до сучасних стандартів НАТО;

- впровадження комп’ютерних графічно-інформаційних технологій у засвоєння основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги;  

- створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з  тактичної, вогневої і прикладної фізичної  підготовки у межах території навчальних закладів.

Предмет викладається на протязі трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб).

Організаційною формою навчання предмету є урок. Однак, особливістю уроків з основ військової справи є їх військова тематика. Отже, урок є зовнішньою формою, тобто, оболонкою навчання, яка містить внутрішні, специфічні для військової справи форми. Такими формами у системі військової підготовки виступають теоретичні і практичні заняття, які в свою чергу також поділяються на різні види форм. Наприклад, практичні заняття проходять  у формах тактико-стройового, тактичного заняття та інших.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

- основи медичних знань, надання першої допомоги.

Програму побудовано з урахуванням основних ліній Державного стандарту та існуючої в Україні системи військової підготовки. Розділи, з яких структурована програма, наближають її до програмного забезпечення предметів бойової підготовки в Збройних Силах України. Для групи юнаків призначаються такі розділи: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту. Для групи дівчат: основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях; перша медична допомога хворим та догляд за хворими.  Основи цивільного захисту, як розділ програми,  для групи юнаків і для групи дівчат є спільним.

До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані для відпрацювання у ході занять. Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи

 Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати

покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у  надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях викладачем створюються  відповідні умови. Розвитку емоційно-вольової сфери учнів сприяє насичення занять елементами незначної напруженості, раптовості, небезпеки і ризику з дотриманням вимог безпеки. Такі заняття  супроводжуються використанням зорових та звукових ефектів (запис вибухів снарядів, бомб, інше).             

Об’єктами оцінювання є якість знань, вміння та навички учнів. Слід також врахувати, що об’єктами оцінювання можуть бути: самостійність при вирішенні тактичних і вогневих завдань, наданні першої медичної допомоги;  досвід у військовому напрямку творчої діяльності учня, який концентрується на створення комп’ютерних моделей, моделювання бою сучасними графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішеней для імітації озброєння і військової техніки на обмеженій ділянці місцевості, макетів для занять за медичною тематикою тощо. Особливістю оцінювання є виставлення індивідуальних оцінок учню за періоди навчання (семестрових, річних, за навчально-польові збори та заняття у лікувально-оздоровчому закладі). Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та за заняття у лікувально-оздоровчому закладі матимуть вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.

Викладення змісту навчального матеріалу передбачає поступове ускладнення та поглиблення теоретичних і практичних занять, засвоєння знань і набуття практичних умінь і навичок в ході занять на базі навчального закладу; закріплення рівня знань, умінь і навичок в ході навчально-польових зборів і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ

РОЗДІЛ 1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

Цим розділом розглядаються основи законодавства про призначення, структуру Збройних Сил України та військову службу, розкриваються історія військового мистецтва українського народу, реформування і перспективи розвитку національних Збройних Сил. Вивчення розділу спрямовано на формування у молоді ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність.

Організаційні форми і методи навчання визначає викладач предмета, орієнтуючись на систему військової підготовки. Для змістовного наповнення навчального матеріалу щодо законодавчих, нормативно-правових актів про військову службу рекомендується користуватися Книгою вчителя предмета Захист Вітчизни Вивчення навчального матеріалу щодо військового мистецтва українського народу, відродження національного війська базується на знаннях учнів з історії України основної школи. Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України висвітлюються щорічником «Біла книга» Міністерства оборони України, який інформує про оборонну політику держави та інші заходи у цій сфері. Окремі навчальні питання розділу отримають розвиток під час виконання заходів військово-патріотичного виховання, використання резервного часу програми. Особливо це стосується розширення обізнаності та поглиблення знань з європейської та міжнародної безпеки, співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору, спільних міжнародних військових навчань, миротворчих міжнародних акцій та місії ООН.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу.

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ

У розділі розглядається визначена сукупність міжнародно-правових норм, що регулюють правові відносини, які виникають під час ведення військових дій, та захищають жертв війни. Міжнародне гуманітарне право є основою для формування в учнів правил поведінки у можливих збройних конфліктах. 

   Юнаки оволодівають знаннями з міжнародного гуманітарного права під час вивчення тематики розділу, а також на практичних заняттях  з тактичної підготовки (без збільшення загального часу на проведення заняття). Викладачі самостійно вибирають форми і методи проведення занять, розробляють відповідні вправи і навчальні сценарії (щодо правил поведінки учасника бойових дій з пораненим, військовополоненим, з цивільним населенням) та визначають питання, які потребують особливої уваги під час занять. Окремі навчальні питання з міжнародного гуманітарного права можуть розширюватися та вивчатися у резервний час, під час заходів військово-патріотичного виховання. Наприклад, права і обов’язки військовослужбовця миротворчого підрозділу, правила поведінки на території іншої держави і в ході бойових дій, міжнародні трибунали,  відмінні знаки та сигнали, інші питання.

Тематика занять для дівчат  спрямована, насамперед, на вивчення  застосування  норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення (осіб та об’єктів) у збройних конфліктах, ознайомлення із забороненими засобами і методами воєнних дій. Резервний час також може бути використаний для  вивчення питань міжнародного правосуддя, етики проведення гуманітарних операцій, планування табору для людей переміщених під час надзвичайних ситуацій.

У стислому вигляді основні нормативно-правові акти міжнародного гуманітарного права (а також пам’ятка військовослужбовцям Збройних Сил України щодо застосування цих норм) викладено у бойовому статуті

Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу, а правил поведінки в бою - на тактичних заняттях під час навчально-польових зборів. 

РОЗДІЛ 3.  ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Як провідний розділ програми, тактична підготовка вивчає: основні положення щодо підготовки та ведення сучасного бою механізованим відділенням; прийоми і способи дій солдата в основних видах бою у складі бойових груп та відділення. 

Зміст матеріалу текстуально окреслюється блоками, що позначають етапи тактичної  підготовки учнів. До етапів навчання учнів діям солдата в бою відносяться: одиночна підготовка солдата до бою та дії солдата в бою; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойової групи; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойових груп та відділення.

У силу важливості розділу навчальний матеріал чітко означений в програмних таблицях рекомендованими формами  проведення занять, які є обов’язковими до застосування. На теоретичних заняттях учні вивчають основні положення бойових статутів щодо підготовки та ведення загальновійськового бою. Основним методом теоретичних занять є демонстрація бою відділення  механізованого взводу сучасними графічно-інформаційними технологіями, в тому числі комп’ютерне моделювання бойових дій та імітація бою на місцевості. Основним методом навчання на практичних (тактико-стройових, тактичних) заняттях є вправа (тренування) з виконання прийомів і способів дій. На тактико-стройових заняттях учні оволодівають практичними прийомами і способами дій солдата в бою, на тактичних заняттях удосконалюють дії солдата у складі бойових груп та у складі відділення в основних видах бою. За необхідності можуть застосовуватися пояснення і показ. На тактико-стройових і тактичних заняттях викладачами створюються можливі ситуації, що вимагають прийняття рішень з  дотримання кодексу поведінки учасниками бойових дій, під час відпрацювання яких учні отримують  практичні навички і удосконалюють теоретичні знання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права. 

На завершальному етапі тактичної підготовки учнів рекомендується проведення

занять у формі військової тактичної гри «Відділення механізованого взводу в бою». Військова тактична гра – це комплексне проведення тактичних занять щодо дій солдата в бою у складі відділення на основі комп’ютерних технологій. Під час гри учні практичними діями відображають, імітують комп’ютерні моделі бою на реальній місцевості. Підготовка та проведення військової тактичної гри, комп’ютерні моделі і моделювання бою, демонстрація сучасних технологій викладаються в роботі

Особливістю тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри є створення у ході тактичних дій екстремальних та стресових ситуацій за рахунок обмеження часу на виконання та ускладнення нормативних завдань, несподівана постановка ввідних та інше. Тим самим тактична підготовка сприятиме морально-психологічній готовності молоді до військової діяльності.

Під час занять відпрацьовуються індивідуальні нормативи, які входять до змісту навчальних питань. Їх результати  враховуються при поточному та тематичному оцінюванні навчання із тактичної підготовки.

РОЗДІЛ 4. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

 Як один із основних розділів програми, вогнева підготовка передбачає вивчення теоретичних положень основ стрільби, оволодіння прийомами та правилами стрільби зі стрілецької зброї і метання ручних гранат.

Вогнева підготовка проводиться на заняттях: з основ стрільби, вивчення зброї і боєприпасів, прийомів і правил стрільби; із виконання вправ початкових і навчальних стрільб; на вогневих тренуваннях; із виконання вправи контрольних стрільб і вправи бойових стрільб під час  навчально-польових зборів. Основи стрільби вивчаються до розгляду будови зброї, оскільки бойові властивості зброї засвоюються лише за умови розуміння внутрішньої та зовнішньої балістики стрільби, особливо у частині утворення траєкторії польоту кулі та характеристики елементів траєкторії. Вивчення прийомів і правил стрільби повинно мати випереджувальний характер відносно вивчення тем тактичної підготовки, що стосуються підготовки солдата до бою.

 Під час вивчення основ стрільби зі стрілецької зброї застосовують такі методи: розповідь, показ і тренування у вирішенні вогневих завдань із використанням навчально-тренувальних засобів, прицілів, наочних посібників. Практичні заняття з вивчення будови зброї і боєприпасів проводяться у кабінеті предмета з використанням навчальної зброї та її макетів. Основний метод занять – розповідь у поєднанні з показом будови, роботи частин і механізмів на схемах, плакатах, макетах та навчальних зразках зброї, а також виконання практичних дій зі зброєю. Неможливість використання на заняттях зразків навчальної зброї компенсується їх комп’ютерним відображенням. Щоб продемонструвати складові частини автомата, а також неповне розбирання і складання автомата, достатньо скористатися інформацією роботи В цій же роботі операції щодо розбирання і складання автомата оформлені у вигляді графічних файлів як комп’ютерний норматив. Електронне виконання нормативу щодо неповного розбирання (складання) автомата підготує учнів до бойової роботи з реальним зразком в ході навчально-польових зборів.  Під час вивчення прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат учням прищеплюються знання та практичні навички у застосуванні зброї для ураження цілей різними способами. Головна увага звертається на навчання учнів виявленню цілей та визначення дальності до них, коректування стрільби, техніку метання гранат. Виконання прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат удосконалюються на вогневих тренуваннях, стрільбах і тактичних заняттях. 

Вогневі тренування і стрільби проводяться, як правило, у стрілковому тирі, на військовому стрільбищі.  На вогневих тренуваннях учні навчаються прийомам та правилам стрільби і метанню гранат, відпрацьовують нормативи, вирішують вогневі завдання, тренуються у спостереженні за полем бою, виявляють цілі і визначають дальності до них. У ході цих тренувань в учнів формуються і удосконалюються первинні навички із вогневої підготовки. На кожному вогневому тренуванні постійно розгортаються такі навчальні місця:  виконання підготовчих вправ стрільб, розвідка цілей, визначення дальності до них і вихідних даних для стрільби. Інші навчальні місця (вирішення вогневих завдань із застосуванням правил стрільби, тренування в діях зі зброєю; метання ручних гранат; стрільба по повітряних цілях; підготовка боєприпасів до стрільби) включаються до тренування  виходячи з рівня  підготовленості учнів та навчальної мети.

Перевірка знань і виконання нормативів з вогневої підготовки (додаток 6) здійснюється під час проведення занять на навчальних місцях. Результати перевірки враховуються при визначені поточної оцінки за  заняття. Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за умовами виконання вправ початкових, навчальних і контрольних стрільб. Отримані оцінки за виконання вправ стрільб враховуються під час тематичного оцінювання.

Оцінки за виконання першої і другої навчальних вправ з метання ручних гранат та оцінка за виконання вправи бойових стрільб із автомата не впливають на загальну оцінку учня з предмета.

РОЗДІЛ 5. СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розділ формує уявлення учнів про статути Збройних Сил як про закони військової служби. У ньому розглядаються основні положення організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ. Стройовий статут Збройних Сил України, в силу його практичної спрямованості, викладається в окремому розділі програми.

Основою засвоєння військових статутів є навчання предмету відповідно до вимог і положень статутів Збройних Сил України. Організаційні форми і методи навчання викладач предмета вибирає самостійно, зважаючи на систему військової підготовки. Заняття проводяться, як правило, практично, на спеціально обладнаних місцях Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання військовослужбовців відпрацьовуються створенням практичних епізодів. Під час вивчення організації служби добовим нарядом роти основна увага  звертається на порядок виконання обов’язків днювального роти, зберігання в роті зброї і боєприпасів, практичне виконання дій днювального роти, дії чатового під час прийому і здавання посту та його охорони й оборони, поводження зі зброєю. 

Удосконалення знань зі статутів Збройних Сил України, практичних навичок їх виконання здійснюється у ході навчально-виховного процесу, а також у ході навчально-польових зборів - під час підготовки та несення служби у добовому наряді і виконання інших заходів.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу. 

РОЗДІЛ 6.  СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА

       У розділі викладається одиночне стройове навчання учнів та стройова підготовка навчального відділення (взводу), під час яких учні оволодівають стройовими прийомами і діями. Розділом передбачено виховання в учнів поваги до строю, гордості за Збройні Сили України.

Стройова підготовка учнів здійснюється на планових заняттях, підтримується на заняттях з інших розділів предмета, а також під час шикувань і пересувань на протязі всього навчання предмету. Заняття зі стройової підготовки починається з роз’яснення відповідних статей Стройового статуту Збройних Сил України, потім показуються стройові прийоми, що відпрацьовуються, далі проводиться тренування. Усі заняття проводяться, як правило, на обладнаному стройовому майданчику навчального закладу з дотриманням такої методичної послідовності: тренування та перевірка прийомів, що вивчалися на попередніх заняттях; показ із коротким поясненням нового стройового прийому та розучування цього прийому (якщо прийом складний, вивчати його за елементами або за допомогою підготовчих вправ, потім у цілому; якщо прийом не складний, розучувати його спочатку в повільному темпі, а потім довести у процесі навчання до встановленого темпу); тренування до зразкового виконання розученого прийому з використанням

індивідуального і попарного способів навчання; організація змагання на краще виконання прийому та проведення розбору занять.

Тема «Строї відділення та взводу» необхідна для підготовки учнів до дій в строю у складі навчальних підрозділів. Під час проходження навчально-польових зборів стройова підготовка учнів у складі навчальних підрозділів удосконалюється у ході занять з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки.   

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу. Вміння виконувати стройові прийоми та діяти у складі навчального відділення (взводу) оцінюється на протязі курсу навчання.

РОЗДІЛ 7. ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ

У розділі подається орієнтування на місцевості без топографічної карти, за допомогою карти і розвідка місцевості.

Основною формою навчання є практичні заняття на обмеженій ділянці місцевості з обов’язковим відпрацюванням нормативів (додаток 6) з військової топографії. Навчальний матеріал подається до проведення тактико-стройових занять з тактичної підготовки (що стосуються дій солдата, призначеного спостерігачем та дій відділення у дозорі). Тема «Розвідка місцевості» вивчається на фоні тактичної обстановки. У ході всіх занять особлива увага звертається на вироблення в учнів практичних навичок у орієнтуванні на незнайомій місцевості та визначення захисних властивостей місцевості.  Знання, вміння і навички, одержані на заняттях з військової топографії, удосконалюються на заняттях з тактичної і вогневої підготовки.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять на навчально-польових зборах.  

РОЗДІЛ 8. ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

У розділі значна увага приділяється розучуванню техніки бігу на будь-якій місцевості, прийомам і способам подолання перешкод, тренуванні у марш-кидках,  систематизації прийомів самозахисту. До розділу введені гімнастичні вправи і вправи з легкої атлетики.

Прикладна фізична підготовка учнів здійснюється на планових заняттях  та  у процесі засвоєння інших основних розділів предмета. Основною формою фізичної підготовки є навчально-тренувальні заняття. Особливості навчання та умови виконання вправ з прикладної фізичної підготовки відповідають Настанові з фізичної підготовки  у Збройних Силах України. Висока ефективність занять досягається скороченням часу на перешикування і пересування, коротким поясненням, виконанням вправ усіма учнями одночасно або потоком на багатопролітних гімнастичних приладах  і тренажерах. На заняттях необхідно проводити змагання між учнями з виконанням нормативів, добиватися чітких стройових дій та якісного виконання вправ.

       Заняття і подолання перешкод спрямованi на формування i удосконалення навичок у подоланнi перешкод і метаннi  гранат, на  виховання  впевненостi у своїх силах, смiливостi та рiшучостi. Вони проводяться на спецiально обладнаних смугах перешкод i  на  мiсцевостi, дообладнанiй перешкодами i мішенями. До  змiсту занять включаються: подолання горизонтальних  i вертикальних перешкод  iндивiдуально і у складi пiдроздiлу; метання гранат на влучність;  контрольна вправа на єдиній смузі перешкод.

       Особливістю занять з основ самозахисту є окремий блок уроків «Зброя в бою». До початку занять учні вже оволодіють деякими прийомами застосування зброї у наступальному бою (удари прикладом, уколи багнетом) під час занять з тактичної підготовки. Завданням занять означеного блоку є навчання учнів прийомам захисту зброєю та обеззброювання противника в оборонному бою.

Пересування навчальних підрозділів до місць занять з інших розділів предмета, у ході занять та під час повернення з них супроводжується фізичним тренуванням учнів. До змісту тренування включається прискорене пересування у пішому порядку з подоланням природних і штучних перешкод, інші прийоми та дії, що входять до змісту прикладної фізичної підготовки.

Кожен учень протягом навчального року повинен бути перевірений і оцінений за всіма нормативними вправами програми (додаток 6). Із учнями, які слабко фізично підготовлені, а також з тими, хто переніс захворювання, проводяться   додаткові заняття за рахунок годин позакласної роботи з поступовим підвищенням фізичного навантаження.

РОЗДІЛ 9. ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

 У розділі викладається перша медична допомога пораненим як при ураженні звичайною зброєю, так і зброєю масового ураження, а також навчання користуванню індивідуальними засобами медичного захисту.

Головна увага на заняттях звертається на набуття учнями практичних навичок. Теоретичний матеріал повинний викладатися тільки в тому обсязі, який необхідний для свідомого виконання практичних прийомів. Відпрацьовування нормативних прийомів на заняттях доцільно проводити у такій послідовності: показ прийому керівником, виконання прийому по елементах учнями, тренування з виконання прийому відповідно до встановлених нормативів часу. На показ прийому рекомендується  відводити 25 % навчального часу, на виконання – 50 % і на тренування – 25 %. Для кращого засвоєння практичних прийомів доцільно поділяти навчальний підрозділ на групи, у яких по черзі одні учні представляють поранених, інші відпрацьовують прийом. Переходити до відпрацьовування чергового прийому необхідно тільки після засвоєння попереднього.

З метою удосконалення знань і практичних навичок учнів щодо порядку огляду та надання першої медичної допомоги викладачі предмета можуть опрацьовувати заходи першої медичної допомоги на тактичних заняттях (без збільшення загального часу на проведення заняття) з предмета. 

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної і вогневої підготовки.

 

РОЗДІЛ 10. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

У розділі подано правову базу цивільного захисту, розглядаються надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру, заходи і засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій. Розділ є спільним для навчання групи юнаків і групи дівчат.

На заняттях учні вивчають уражаючі фактори і способи захисту від ядерної, хімічної, біологічної, запалювальної та звичайної зброї і впливу СДОР, набувають первинних навичок у використанні засобів індивідуального захисту, спеціальної обробки, а також навчаються діям в умовах застосування зброї масового ураження та інших надзвичайних ситуацій. Навички, які отримані на заняттях, вдосконалюються на заняттях з інших предметів навчання, особливо під час занять з тактичної підготовки.

Вивчення впливу зброї масового ураження і впливу СДОР на організм людини, заходів і засобів захисту від них здійснюється методом розповіді з використанням навчальних (тренувальних) засобів. Вивчення прийомів користування засобами індивідуального захисту здійснюється методом показу з переходом до тренування учнів за раптовою подачею команд і сигналів. Особлива увага звертається на правильність надівання засобів індивідуального захисту.  Для навчання учнів виявленню радіаційного та хімічного зараження використовуються прилади радіаційної, хімічної розвідки та контролю, тренажери приладів та комплекти контрольних індикаторних трубок. Захисні властивості місцевості, фортифікаційних споруд, засобів індивідуального захисту вивчаються практично з використанням засобів захисту, імітаційних засобів і наочних посібників.

На заняттях з вивчення запалювальних речовин та захисту від них учням показується вплив запалювальних речовин на обмундирування, засоби індивідуального захисту, техніку, фортифікаційні спорудження, відпрацьовуються прийоми захисту і надання допомоги в разі ураження. Також може проводитися тренування у гасінні запалювальних речовин і подолання осередків (смуги) пожеж. З метою удосконалення умінь і навичок учнів як на планових заняттях, так і на польових заняттях з інших розділів предмета в обов’язковому порядку відпрацьовуються відповідні нормативи з основ цивільного захисту (додаток 6). 

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної, вогневої, військово-медичної підготовки, занять з основ медичних знань і першої допомоги.

Практичні заняття з надання першої медичної допомоги проводяться викладачем предмета за участю медсестри навчального закладу. Практичний показ прийомів і способів першої медичної допомоги здійснюється особисто викладачем, для чого використовуються муляжі та манекени, а також можуть залучатися учні.  Навчально-тренувальні заняття поєднують в собі вивчення техніки виконання прийому учнями і тренування учнів у відпрацюванні нормативних прийомів з надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Послідовність відпрацювання нормативних прийомів така ж, як і під час занять з військово-медичної підготовки. Головна увага на заняттях звертається на здобуття учнями практичних навичок у само- і взаємодопомозі у ході виконання заходів першої медичної допомоги.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, відпрацювання нормативів з першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях та під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Навчальний матеріал подається під час теоретичних і практичних занять у навчальному закладі та практичних занять у лікувально-оздоровчому закладі. Особлива увага звертається на заняття з профілактики інфекційних захворювань та надання допомоги хворим з гострими захворюваннями органів травлення.

  Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється в ході викладення навчального матеріалу у навчальному закладі та  під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

В останньому періоді навчання з метою практичного закріплення рівня знань, вмінь та навичок учнів організуються 3-х денні навчально-польові збори (для групи юнаків) та заняття у лікувально-оздоровчих закладах (для групи дівчат). Навчально-польові збори проводяться  безпосередньо у навчальному закладі. При проведенні зборів  у  навчальному закладі фінальна частина тактичної підготовки  учнів здійснюється у формі комплексного тактичного заняття - військової тактичної гри на обмеженій ділянці місцевості закладу за темою «Механізоване відділення в бою». Вивчення теми «Озброєння та бойова техніка родів військ Сухопутних військ» проводиться демонстраційним показом озброєння та бойової техніки у кабінеті предмета з використанням комп’ютерних технологій.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Осно­ви цивільного захисту» передбачається під час проведення заходів з «Дня цивільного захисту», планування проведення якого здійснюється керівником навчального закладу наприкінці навчального року відповідно до діючих вимог. Вихованню у молоді гуманістичних якостей та культури безпеки сприяє відвідування учнями аварійно-рятувальних формувань та об’єктів цивільного захисту, проведення у школі ігор, змагань за рятувально-прикладною тематикою «Юний рятувальник», а також участь у фінальних районних змаганнях «Зірниця».                

По закінченню навчально-польових зборів у навчальному закладі організується і проводиться військово-спортивне свято за окремим планом.

Викладення і засвоєння програми на належному рівні, без застосування сучасних технологій, неможливе. Ось чому важливим напрямом є впровадження комп’ютерних графічно-інформаційних технологій у навчання предмету. Перед викладачами постала проблема - розробка електронного програмного забезпечення навчального матеріалу предмету.

У навчальному закладі скла­даються наступні плануючі документи: розділ Освітньої програми розвитку нав­чального закладу "Захист Вітчизни та військово-патріотичне ви­ховання молоді"; календарно-тематичний план на навчальний рік; плани-конспекти кожного уроку.

Планування проведення навчально-польових зборів та занять у лікувально-оздоровчому закладі здійснюється керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Планування заходів військово-патріотичного виховання у розділ освітньої програми навчального закладу на навчальний рік здійснюється на основі Концепції допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді. З метою забезпечення єдності навчання і виховання до заходів військово-патріотичного виховання включаються вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського на­роду, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захис­ника Вітчизни. Організовуються відвідування учнями військових частин (військових навчальних закладів) із метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військово­службовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Збройних Сил, проведення туристичного походу з військово-патріотичною тематикою, який включає елементи тактичної, вогневої та при­кладної фізичної підготовки.

Уроки з предмета, незалежно від форми їх проведення, починають­ся з шикування та військового вітання, перевірки наявності учнів і тренування  навчального підрозділу у виконанні стройових прийомів протягом 3-5 хвилин.

На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання відносини між учнями і викладачами предмета будуються на основі вимог статутів Збройних Сил України.

Особливістю предмета Захист Вітчизни є його спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях. Отже, об’єктами навчальних досягнень учнів є не тільки якісні знання навчального матеріалу, а й набуття практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги. Тому, оцінюванню підлягає:

рівень засвоєння учнями знань з предмета  під час усного чи письмового опитування, тестування;

рівень вмінь застосовувати знання під час  практичних занять, в ході яких учні виконують підготовчі вправи, початкові і навчальні вправи, прийоми і способи тактичних, вогневих дій та дій у надзвичайних ситуаціях;  

рівень володіння практичними вміннями та навичками, що виявляються під час виконання нормативів, контрольних вправ (занять). 

Протягом навчального року проводилися тематичні лекції, бесіди, диспути, теоретичні конференції з питань знаменитих дат і подій у житті України та її Збройних Сил. До Дня перемоги, Дня заснування Збройних Сил проводились уроки миру та мужності, зустрічі з ветеранами війни та армії, учасниками АТО.

У 2014-2015 навчальному році на виконання Указу Президента України від 19.10.2012 № 604/2012 «Про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» у річному  плані  роботи школи   передбачено відповідні заходи.

Для підвищення ефективності роботи з військово-патріотичного виховання та з метою вдосконалення  умінь та навичок із предмету  «Захист Вітчизни», практичного відпрацювання нормативів з цивільного захисту та медико-санітарної підготовки створено гуртки військово-патріотичного та спортивно-прикладного спрямування,  навчальні програми яких мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Вчителі Захисту Вітчизни надають організаційно-методичну допомогу та беруть участь у проведенні  Уроків мужності (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412  «Про проведення Уроків мужності»), які стануть фундаментом формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави.

Темами цих уроків є мужність українських військових та добровольців, їх вірність Присязі українському народові, готовність віддати життя за мир і спокій в Україні, а також героїзм простих українців, які з перших днів антитерористичної операції допомагають забезпечувати війська захисним спорядженням, ліками, продовольством та, не зважаючи на ризик, вивозять їз захоплених міст і сіл мирних громадян.

Лейтмотивом уроків є любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.

Форми проведення Уроків мужності різноманітні: зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами,  відвідання військовослужбовця, який отримав поранення внаслідок виконання бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної операції та проходить реабілітацію, виступи дитячих творчих колективів, написання листів до вояків у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», що триває.

Всі заходи враховують вікові та психологічні особливості дітей.

Категорія: Мої файли | Додав: golubnivska
Переглядів: 52 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук

Copyright MyCorp © 2018
uCoz